Waarom Ademwerk?

Wanneer je dit nu leest, blijkt dat je op de eerste plaats belangstelling hebt voor Ademwerk. Maar vervolgens mag je je ook gelukkig prijzen dat je geboren bent in een welvarend land, waarin je niet uitsluitend bezig hoeft te zijn met overleven. Het is belangrijk om je te realiseren, dat je je eigenlijk in een uitzonderlijke situatie bevindt. Want mensen in de zogenaamde velen derde wereld landen, zijn dagelijks bezig om in hun primaire behoeften zoals eten en drinken te voorzien, of verkeren in zulke levensbedreigende omstandigheden, dat zij niet de mogelijkheid hebben om zich met dit soort dingen bezig te houden. Hoewel Ademwerk geen mentale bezigheid is, vereist het wel een vlijmscherp inzicht om je vastgeroeste patronen durven en willen te onderzoeken. Zodat je kunt zien en ervaren hoe je jezelf hebt vastgezet, met je adem, maar ook met je lichaam, om emoties en gevoelens te verdringen. Enkel met dit doel is het zinvol, om  je verstandelijke vermogens te gebruiken. Voor het verwerken van oude verdrongen gevoelens en emoties, werd vroeger in het Oosten allerlei vormen van meditatie gebruikt. Maar heden ten dage zijn hiervoor in het Westen, velen uiterst effectieve  vormen van lichaamsgerichte therapie ontwikkeld, waaronder Ademwerk. Ademwerk om het verleden te integreren, en je gevoel te openen vanuit je hart. Want als je hart zich niet opent, blijft het een verstandelijk gebeuren, dat nooit zal leiden tot een puur en spontaan aanwezig zijn.

Ademwerk 2.0

Wanneer je contact kunt maken met je eigen ademhaling, is er geen enkele  twijfel mogelijk, je voelt dat je bestaat. Je voelt je pas thuis op deze wereld, wanneer je direct je bestaan  kunt ervaren. Tijdens die ervaring kun je het huidige moment ontdekken. Op dat moment ontdek je wat bestaanszekerheid betekent. Bestaanszekerheid is geen vast gegeven, het is niet statisch. Het is de natuurlijke balans die heen en weer schommelt tussen twee polen. Je ademhaling vormt de minpool, terwijl je bewuste denken als pluspool fungeert. Als deze verhouding optimaal is, geeft dit een realiteitsgevoel. Je ervaart dan een bewust contact, met de ‘aanwezigheid van het huidige moment’ Wanneer je dit contact over je hele lichaam voelt, geeft dit een gevoel van een stevige steun of basis, waar je steeds op terug kunt vallen. Je adem wordt jouw thuis, als je er met je aanwezigheid doordringt. Je bewust toevertrouwen aan je adem,  kan een intens gevoel geven van een thuiskomen in het huidige moment, dat je er mag zijn zoals je bent. Het is bovendien een ervaren, van dat het goed is zoals het, is op de plek waar je bent, en met het lichaam dat je gegeven is      

Ademwerk 3.0

Ademen doet leven. Je hoeft de adem niet zelf te activeren. Want de adem stroomt uit eigen beweging in je en schenkt je  zo leven. Jij ademt niet, de adem doet het zelf. Jij hoeft alleen de adem toe te laten. Het is niet nodig daar zelf ook maar iets aan toe te voegen. Wanneer de adem zonder beperkingen naar binnenstroomt, geeft zij levensenergie en ruimte. Bij het naar buitenstromen, brengt ze ontspanning en vervulling, tot de volgende inademing weer nieuwe levenskracht en vreugde brengt. Dit is echter voor vrijwel niemand vanzelfsprekend. Je bent zo geconditioneerd, dat je denkt je altijd te moeten inspannen om een gesteld doel te kunnen bereiken. Maar je hoeft je alleen maar open te stellen voor de ademhaling, zodat de lucht ongehinderd naar binnen en naar buiten kan stromen. Dit klinkt eenvoudig maar is het niet. Want het gaat daarbij om twee fundamentele eigenschappen namelijk, overgave en vertrouwen. Dat geldt overigens niet alleen voor het ademen maar voor alles wat je doet en laat. Wanneer je de neiging om anders te zijn, of het anders te willen laat vallen, en je met hart en ziel kunt overgeven aan het huidige moment, leef je vrij van angst en stress

Ademwerk 4.0

De ademhaling geeft inhoud aan je leven. Het is de ultieme uitdrukking van wat er in je leeft. Ze speelt ook een grote rol, in het contact met de wereld om je heen. Ademen is geven en nemen, het is een uitwisseling tussen binnen en buiten.  Je ademt in wat er buiten je aanwezig is, en ademt uit wat er in je  aanwezig is. Het slaat daarmee een brug, tussen je interne en je externe leefklimaat. Het bijzondere van de ademhaling is, dat zij enerzijds  volledig automatisch plaatsvindt, terwijl je anderzijds heel bewust kan ademen, en dat proces naar willekeur kunt beinvloeden. Dit in tegenstelling tot de meeste lichaamsprocessen, waar je wil nauwelijks invloed op heeft. Als je je eigen adem leert kennen, zul je ook ontdekken hoe nauw zij verbonden is met je gemoedstoestand, en hoe je gemoedstoestand direct verbonden is met je ademhaling. Je ademhaling is de spiegel van je hele leven. Wanneer je zijn boodschap leert verstaan, is de ademhaling een intieme wegwijzer naar ‘leven in het huidige moment’.  De adem onthult steeds  een stukje meer van het geheim waar je altijd al naar op zoek bent geweest. Het brengt je steeds dichter bij  datgene wat je uiteindelijk bent: ‘aanwezigheid in het huidige moment’.

Ademwerk 5.0

Zodra je een bewuste verbinding maakt met je ademhaling, maak je onmiddellijk contact met  het huidige moment. Maar als je bewust ademt, zul je tevens merken hoe groot het krachtveld van je denkgeest is. Het ene moment ben je alert en bewust bij je ademhaling aanwezig, en het volgende moment raak je weer onbewust. De aan de tijd gerelateerde denkgeest heeft je dan weer volledig opgeslokt. Als je merkt bij het opnieuw bewust worden dat je vlak daarvoor nog onbewust was, begin er dan niet tegen te ‘vechten’, maar accepteer het. Want alles wat tijdens het ademen gebeurt is goed. Alle ongemakken die tijdens het ademen worden ervaren, zijn tekenen dat er emotionele energie naar de oppervlakte komt, die geintegreerd wil worden. Ongemak wat tijdens een ademsessie wordt ervaren, heeft dikwijls te maken met het verleden dat aan je voorbij trekt. Geef je eraan over, en heb vertrouwen in het proces dit helpt je om aanwezig te blijven, bij datgene wat er zich op dat moment aandient. Wanneer je dit niet accepteert ontstaat er weerstand. Dan ben je weer afgedwaald van het huidige moment,   en opnieuw verzeild geraakt in de geconditioneerde aan  tijd gebonden denkgeest. Dan loop je de authentieke emotionele ervaringen mis, en draai je steeds in kringetjes rond zonder dat je verder komt.

Ademwerk 6.0

Ademen is een mooi voorbeeld van integratie. Want ademen is belangrijker dan wat er ook om ons heen gebeurt, ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust. Als we niet meer ademen, zijn we morsdood. Tussen de eerste inademing, en de laatste uitademing speelt ons leven zich af. Vandaar dat inademen in verband wordt gebracht met leven en uitademen met dood. Met elke uitademing sterf je, en met elke inademing wordt je herboren. Bij elke uitademing stroomt je oude leven naar buiten, en bij iedere inademing stroomt een nieuw leven bij je naar binnen. Bij elke uitademing sterf je aan het verleden, en bij elke inademing wordt je opnieuw geboren. Wanneer je elk moment moet sterven, dan is er geen verleden meer, maar ook geen toekomst. Er is alleen het huidige moment, en in dat ene moment sterf je en word je herboren. Dus wat mij betreft reincarneer je niet in een volgend leven, maar bij iedere ademhaling. Bij iedere ademhaling bloei je op. Dan word je opnieuw een kind zonder de last van het verleden en de angst voor de toekomst. Want angst ontstaat alleen, door het aan het verleden f toekomst gerelateerde denken. Het huidige moment is vrij van  angstdenken.

Ademwerk 7.0

Ademwerk staat centraal, in het proces van ontwikkeling van  ‘aanwezigheid in het huidige moment’. Wanneer je bewust verbonden ademt, nestel je je als ware in de aanwezigheid van het huidige moment. Het voorkomt dat je afdrijft ofwel naar het verleden, ofwel naar de toekomst. Met name het verbinden van de adem, zorgt er voor dat je niet meegetrokken wordt in een droomachtige toestand van onbewustheid. In het huidige moment verschijnt die onbewustheid als slaap. Het virus van het aan tijd gebonden denken, geeft ook voortdurend allerlei fysieke, mentale en emotionele redenen om te stoppen of te pauzeren, tijdens ademsessies. De onderliggende oorzaak hiervan zijn veelal onverwerkte psychologische obstakels uit het verleden die zich in het huidige moment aandienen. Het is onmogelijk om deze obstakels met je denkgeest op te lossen, want je denkgeest kan alleen maar denken. Ademwerk is het juiste gereedschap, om de gevangen zittende emotionele energie van die obstakels te bevrijden. Wanneer  de vroegere emotionele pijn, gezien kan worden in het perspectief van het huidige moment, kan de toenmalige beladen pijn als draaglijk worden ervaren. Dan  hoef je je er niet meer tegen te verweren, dan is de pijn geintegreerd.

Ademwerk 8.0

We hebben allen één ding gemeen, we delen dezelfde lucht met elkaar. Of we nu in de trein zitten, op kantoor of thuis op de bank, altijd ademen we met elkaar dezelfde lucht in. Vaak zeggen we : ‘ik haal adem’. Maar er is wel een ‘ik’ die ademhaalt? Wat mij betreft is ademhalen gewoon iets wat vanzelf gebeurt. Sterker nog, het is zelfs onmogelijk om niet te ademen. Alles wat leeft wordt geademd. De adem is niet in ons, maar wij zijn in een ‘grote ademhaling’. Via deze ademhaling zijn we voortdurend verbonden met alles en iedereen. Ademen heeft dus iets met ‘aanwezigheid’ en met ‘verbinden’ te maken. Velen onder ons trachten op zichzelf te bestaan. Maar wie op zichzelf wil bestaan, separeert zich van de ‘grote ademhaling’ en leidt een afgescheiden bestaan. Ademen zorgt er dus voor dat we ons niet helemaal afscheiden. Zodat we niet geheel ontoegankelijk worden en verstrikt raken in ons ‘ ik ‘. Want hoe graag we ons telkens weer met een ‘ik’ vereenzelvigen, de adem dwingt ons de verbinding met het ‘grotere geheel’ in stand te houden. En dat is maar goed ook, want zou je dat puur aan je ‘ik’ overlaten, dan zal daar weinig van terecht komen.

Ademwerk 9.0

Ademen is een ritmisch gebeuren dat bestaat uit twee tegenovergestelde delen, de inademing en de uitademing. Het is een mooi voorbeeld van nondualiteit. Hoewel het twee verschillende delen zijn, vormen de in- en uitademing door hun voortdurende afwisseling één ritme. Hierbij dwingt de inademing tot uitademen, en de uitademing tot inademen. Je kunt ook zeggen dat ze dankzij elkaar kunnen bestaan, want als de ene verdwijnt, verdwijnt ook de ander. Maar je kunt ook stellen, dat het ene deel het andere deel compenseert en samen een eenheid vormen. Adem is ritme, een pulserende beweging, het is de basis van alles wat leeft. De in-en uitademing hebben ook een samenhang met spanning en ontspanning. Inademen betekent spanning en uitademen ontspanning. Het zijn wederom twee verschillende delen die één geheel vormen. De ademhaling is ook een uitwisselingsproces. Met de inademing wordt de in de lucht aanwezige zuurstof naar de rode bloedlichaampjes gevoerd, en bij de uitademing wordt kooldioxyde afgegeven. Ook hier treffen we de tegendelen nemen en geven weer aan, die niet afzonderlijk van elkaar kunnen bestaan.

Ademwerk 10

Wanneer je aanwezig bent in het huidige moment is het niet nodig meer om zelf actief te ademen  Want let maar op,  de adem stroomt uit eigen beweging in jou Jij ademt niet, de adem doet het zelf. Je hoeft de adem alleen maar toe te laten. Je hoeft daar  zelf niets aan toe te voegen  Je hoeft niets anders te doen dan toe te staan,  dat de adem moeiteloos zijn gang kan gaan,  zonder te verkrampen of jezelf in te spannen.  Als de adem zonder beperkingen naar binnen kan stromen geeft zij levensenergie en ruimte. Als zij naar buiten stroomt brengt ze ontspanning en vervulling, tot de volgende inademing  weer nieuwe levenskracht en vreugde brengt.  Misschien heb je het idee dat je  altijd je best moet doen om een bepaald doel te bereiken.  Maar je hoeft je alleen maar open te stellen voor de ademhaling, zodat de  lucht ongehinderd naar binnen en naar buiten kan stromen.  Je hoeft niets anders te doen dan je  aan de adem over te geven. Dat geldt overigens niet alleen voor het ademen, maar voor alles wat je doet en laat.  Als je de neiging om anders te zijn zoals je nu bent of het anders te willen zoals het op dit moment is,  kunt laten vallen en je kunt overgeven aan de totaliteit van  het leven valt alles op zijn plek.

De Adem : waarin je woordenloos jezelf kunt verliezen, maar ook jezelf weer kunt hervinden

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This: