Het medisch model

Wat is het medisch model ? Het zal de lezer inmiddels wel opgevallen zijn dat Bevrijdend Ademwerk op geen enkele wijze te vergelijken valt met wat voor vorm van psychotherapie dan ook. De verbale psychotherapie beschouw ik wat mij betreft als een leerzaam proces van uitwisseling van adviezen, met een aansporing om het anders te gaan doen. Verder heeft het geen enkele waarde. Wanneer je de elementaire krachten en energieen van de psyche op die manier benadert, kun je dat vergelijken met een poging de Noordzee leeg te scheppen met een theezeefje.┬áIk ga nog even verder met het ondermijnen van het ideaal beeld wat veel mensen nog hebben van het medisch model. In dit model wordt het verantwoordelijkheid gevoel van de client op verschillende manieren ondermijnt. Op de eerste plaats gaat men er vanuit dat bijvoorbeeld emotionele– psychosomatische problematiek te beschouwen is als een ziekte , waar de client niets aan kan doen. Vandaar dat de client gepresenteerd wordt als een patient. Vervolgens wordt er een bepaalde medisch omschreven diagnose gesteld uit het handboek van de psychiater DSM V. Bij die diagnose hoort een bepaald behandelingsplan. Daarna krijgt de patient een serie behandelingen. Het woord behandeling impliceert dat de behandelaar over een therapeutische kracht beschikt waarvan de patient geneest. Het moge duidelijk zijn dat ik me distantieer van deze vormen van psychotherapie.Alles wat ik weet , weet ik van een ander. Alles wat ik zeg, zeg ik namens anderen. Alles wat ik heb, is alleen een naam. ook die heb ik van een ander

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: