De geestelijke gezondheidszorg

Van oudsher heeft de reguliere geestelijke gezondsheidszorg een medische achtergrond. Alle emotionele, psychosomatische en interpersoonlijke  problematiek wordt benadert vanuit een medische model. Bij de reguliere geestelijke gezondheidszorg, overigens ook bij het merendeel van de alternatieve gezondheidsszorg   is iemand ziek , als de eerste symptomen daarvan zich voortdoen, net als in de geneeskunde. Vervolgens tracht men de symptomen af te remmen en tot stilstand te brengen. Want vermindering van de symptomen wordt als een vooruitgang gezien terwijl een verergering daarvan als een achteruitgang wordt opgevat. Bevrijdend ademwerk daarentegen gaat er vanuit dat symptomen niet het begin zijn van een ziekte proces, maar het begin van de heling. Ik zal dit trachten uit te leggen. Bijna iedereen loopt bij de start van zijn leven traumatische  indrukken op. Na verloop van tijd loopt de emmer over en kan iemand deze indrukken er niet meer onderhouden, en tracht zich er van te bevrijden. Dit is een natuurlijk proces, het wordt ook wel het zelfhelend vermogen genoemd. Bevrijdend ademwerk werkt met de zichtbare symptomen van het zelfregulerend vermogen door ze te versterken. Ook wanneer de symptomen  niet zichtbaar  zijn tracht men ze te activeren door ze op te roepen. Het een en ander is te vergelijken met homeopathie waarin men de bestaande verschijnselen probeert te versterken om hiermee de genezende krachten in het organisme te activeren. Het merendeel van de  geestelijke gezondheidszorg probeert die klachten te onderdrukken en iemand weer terug te duwen in de dwangbuis van zijn onechte bestaan. Dit is anti-therapeutisch en bemoeilijkt een proces dat als het gesteund en voltooid zou worden tot een voller en bevredigender leven zou kunnen lijden.Je adem is een interne wegwijzer, naar datgene wat je diep van binnen bent, het maakt je bewust van wat er in je omgaat

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: