Blogpagina 2

Dit is de blogpagina van Bevrijdend ademwerk. je vindt hier artikelen die gerelateerd zijn aan het onderwerp van de website .

Blogpagina
Vrij zijn

Iedereen wil vrij zijn, want vrij zijn is waar elk mens naar verlangt. Vrij zijn om te zijn wie je bent. Wanneer je verlangt naar vrijheid betekent dat, je je gevangen voelt. Want je bent niet vrij. Hoewel je vrij bent geboren, voel je je nog altijd geketend. Je hebt je letterlijk van je vrijheid beroofd, door je vrije energiestroom te blokkeren. Dit heeft je ademhaling beperkt, je energieniveau verlaagt, en werkt  op dit moment remmend, bij het vrij uiten van je gevoelens. Vrijheid is net als een rivier die naar de zee stroomt. De rivier is vrij, omdat hij simpelweg de natuurwet van de zwaartekracht volgt. Die vrijheid houdt op, als de rivier wordt ingedamd. Net zoals de rivier, is er in jou ook een levensstroom die zich beweegt door de tijd, zoals de rivier door de ruimte. Je kunt je laten gaan op die stroom, of je kunt proberen die stroom te vertragen of te stoppen. In dat laatste geval verlies je je vrijheid, en voel je je gevangen en vastzitten. Door met de stroom mee te gaan, en het leven door je heen te laten stromen, zoals het zich aan je voordoet, voel je geen enkel verlangen meer om anders te worden, of dat het anders moet, maar kun je rusten in de aanwezigheid van het huidige moment. Want je kunt pas echt vrij zijn als je vrij bent van verlangens.

Emotionele energie

Het moge ondertussen voor de lezer duidelijk zijn, dat een emotie niet als een mentale ervaring beleefd kan worden. Zij kan alleen worden ervaren als emotionele energie. Je verstand kan natuurlijk allerlei pogingen doen, om de emotie te analyseren of te verklaren, maar dat zijn slechts denkbeelden, het is niet de emotie zelf. Emoties zijn namelijk geheel ongevoelig voor je verstandelijke vermogens. Omdat ze afkomstig zijn uit de vroegste periode van je leven, voordat je kan denken en begrijpen. Die energie die zich aandient, is  waarneembaar in je lichaam als bijvoorbeeld pijn, spanning, onrust of druk die op een bepaalde plek actief is. Dit zijn vaak onverwerkte overblijfselen van trauma’s, en andere intense ervaringen, die in je energiesysteem liggen opgeslagen. Zij belemmeren in grote mate het vrijuit stromen van emotionele energie. Wordt de vrije energiestroom geblokkeerd, dan voel je je gevangen en vastzitten. Terwijl het juist de natuurlijke functie heeft, om van datgene wat je gevangen houdt te bevrijden. Emotionele energie is een opwaartse beweging naar buiten. Zij komt omhoog, omdat het zoekt naar bevrijding Wanneer de energie weer vrijuit kan stromen, voel je je werkelijk bevrijd.

Vrijheid

Iedereen is bewust of onbewust voortdurend aan het zoeken naar vrijheid. Ook al kunnen we het niet benoemen, we zijn er van overtuigd, dat er op een of andere manier méér moet zijn dan wat we nu ervaren. Vaak blijkt dat een onbewust verlangen naar vrijheid te zijn. Dat wat we zoeken, moet er voor zorgen dat we high, gelukkig of verlicht worden. Want we willen ons vrij voelen, onbelemmerd, open en blij. Daarom zoeken we voortdurend naar hét tovermiddel, dat ons daarheen brengt. We stellen alles in het werk om het juiste middel te vinden. Maar wat voor tovermiddel we ook nemen, het zijn allemaal drugs. Het begrip drugs is zeer uitgebreid, het gaat veel verder dan heroine, cocaine, ayahuasca en weed. Ook alcohol, tabak, pijnstillers, kalmerende middelen, meditatie, seks, macht, eten, gokken, relaties, films, shoppen en geld kunnen een drug zijn. Helaas brengt het slechts tijdelijke verlichting. Het lijkt even te geven, wat er in ons leven ontbreekt, maar het blijkt slechts van voorbijgaande aard te zijn Want geen enkele drug, kan ons diep gevoelde verlangen vervullen. In plaats daarvan, komen we in een rampzalige, verslavende toestand terecht, die grote lichamelijke, emotionele en mentale schade kan berokkenen. Maar we ontkennen dikwijls de gevolgen van ons gedrag, en storten ons er opnieuw in, want we willen steeds meer en meer.

Levensenergie

Levensenergie of levenskracht, is niet alleen een energie die door je lichaam stroomt, en je inspiratie, kracht en vitaliteit geeft. Levensenergie vind je ook bij alle natuurlijk leven, want zonder energie is er geen beweging, en dus geen leven mogelijk, het is je levensbron. Als de energie uit die bron vrij kan stromen, ben je in contact met het huidige moment, met je oorspronkelijke  aard, met je unieke eigenheid. Het is geen middel om iets anders te bereiken, het is gewoon het overstromen van je eigen energie. Je kent dan geen angst en onzekerheid, en weet precies wat je wel en niet wilt. Het is een scheppingskracht, die je het vermogen geeft om je leven te leven in overeenstemming met die je in wezen bent. Je denken, voelen en handelen, maken keuzes in harmonie met je eigen oorspronkelijkheid. Er is ook een natuurlijke interesse in de buitenwereld. Want de eigenschap van je levensenergie, is sociaal en contact-zoekend. Je ziet dat ook bij planten, de wortels voeden zich in hun eigen grond, terwijl de bladeren contact zoeken met de zon. Nog een ander aardig voorbeeld van de beweging van levensenergie is het volgende: Wanneer je mijn website interessant vindt, dan beweegt jouw levensenergie daar naar toe. Je neemt de informatie in je op, verwerkt het, waarna de kennis die eerst buiten je was, nu een deel van jou is geworden.

Conditionering

Je kunt je geconditioneerde lichaam zien, als een neerslag van je geconditioneerde in de tijd levende denkgeest. Die conditionering is in je lichaam meegegroeid. Toch is het niet zo dat die conditionering permanent is. Je brengt ze keer op keer tot uiting, je roept ze steeds weer opnieuw tot leven, je geeft ze elke keer weer voeding. Een klassiek voorbeeld hiervan is de hond van Pavlov. Pavlov stuitte op het verschijnsel, dat honden beginnen te kwijlen, wanneer ze voedsel wordt aangeboden. Hij onderzocht dit verschijnsel door een signaal te geven, en daarna de honden te voeren. Oorspronkelijk kwijlden de honden alleen bij het voeren, en niet bij het signaal. Nadat de combinatie van signaal gevolgd door voeren, enkele keren was herhaald, begonnen de honden al te kwijlen, bij het geven van het signaal. Je wordt geconditioneerd, door het verdringen van ervaringen uit je verleden. Dat maakt dat je nu een bepaald gedrag vertoont, wat voortkomt uit een mentale op tijd gebaseerde  geconditioneerde denkgeest. Het bepaald nu in grote mate wie je denkt te zijn. Toch is het in feite niets anders is dan een serie voorstellingen die je van jezelf hebt gemaakt. Het is mogelijk om deze mentale ervaring de rug toe te keren en opnieuw terug te gaan naar je lichaam zodat je weer fysiek aanwezig kunt zijn in het huidige moment.

Wensen

Iedereen wil gezien en gekend worden, we voelen een diep verlangen naar verbinding, affectie, liefde en genegenheid. We verlangen voortdurend naar  dingen die nu ontbreken. We wensen aldoor wat er op dit moment niet is. Het is onvoorstelbaar wat we allemaal kunnen bedenken om de werkelijkheid van dit moment niet onder ogen te zien. Alsof we alleen maar willen ervaren wat we verlangen. De ervaring wordt slechts toegelaten  als het aan onze voorwaarden voldoet. Het is een houden van onder voorbehoud. Klikt het niet dan schept onze denkgeest zijn eigen wereldje. Hierdoor ontstaat een breuk met de realiteit van het huidige moment. Zo ontstaan verlangens die niet anders dan onvervuld kunnen blijven. Het is het ontkennen van de levende ervaring. Een niet kunnen accepteren van wat er op dit moment is. Het is een onderbreken van de verbinding  met onze eigen levensstroom. Dat is de pijn die we vaak voelen, de pijn van het gemis. Maar we hebben toch allemaal verlangens hoor ik de lezer nu zeggen? Ja dat klopt maar het gaat er om deze in een levende verbinding te brengen met het huidige moment. Door afgestemd te zijn op de toekomst  komt deze verbinding nooit tot stand. Dat betekent meegaan wat er wél is. Het huidige moment erkennen en van daaruit functioneren. Dan gaat het weer stromen en gaan we ervaren dat dít moment onuitputtelijk rijk is en alles bevat waar we zo naar verlangen. 

Hoop

Wanneer je je ongelukkig voelt, koester je hoop, want hoop doet leven. Je hoopt dat het ooit beter zal worden. Dat er eens een gelukkige tijd zal aanbreken, waardoor dit onaangename gevoel verdwijnt. Hoop wekt de illusie dat ongelukkig zijn niet bij het leven hoort. Het doet je geloven dat het echte leven nog moet komen. Daarom wordt het een doel wat je wilt bereiken. Zo vestig je alle hoop op de toekomst en tracht je tegelijkertijd de werkelijkheid te vermijden. Hoop zorgt er voor dat je je energieker, vitaler en sterker voelt. Is alle hoop vervlogen dan voel je je neerslachtig, futloos en zwak, en heeft het leven geen betekenis meer. Want waarom zal je verder leven als er niets meer te bereiken valt? Maar door steeds weer opnieuw te hopen tracht je in leven te blijven. Je kunt dit saaie leven alleen volhouden omdat je hoopt dat er in de toekomst iets zal gebeuren. Ondanks dat je niet eens weet wanneer die dag komt en zelfs niet wat er precies zal gebeuren. Maar je  hoopt dat het iets aangenaams zal zijn Zo houd je jezelf op de been. Hoop doet leven, maar dit is toch geen leven. Je wordt er alleen maar hopeloos van. Want de dag waarop ‘hét’ zal verschijnen komt nooit. De dag na vandaag waarop al je hoop is gevestigd bestaat niet. Zo ben je altijd onderweg naar morgen, maar je komt nooit aan. Integendeel het brengt je steeds verder van huis. Het geeft je nooit de kans om thuis te komen in het huidige moment

Denken dat je voelt

We denken dat we voelen. Daarom hebben we geen contact met ons lichaam, maar leven in ons  verstand. En dat is niet zo verwonderlijk. Want hebben we wel contact met ons lichaam dan betekent dat eigenlijk dat we aanwezig zijn in dit moment. Maar aangezien we het huidige moment vrezen vluchten we in onze gedachten die alleen over de toekomst gaan of het verleden. In plaats van contact hebben  met, denken we  over ons lichaam. En dat bepaald hoe we er tegenaan kijken. We denken altijd op de wijze van goed of slecht, zoals dik of dun, mooi of lelijk. We hebben het idee dat het lichaam een object is wat mooi moet zijn, maar niet altijd is  Want we weten ook dat we soms stinken, dat ons haar niet goed zit, dat onze buik te groot is en de borsten te klein. We vinden dat onze huid te droog is of te vet, een kleurtje nodig heeft als hij te blank is, of lichter moet zijn  als hij te donker is. Als we jong zijn kunnen we niet genieten van een jeugdige schoonheid en als we ouder worden en aftakelen al helemaal niet. Als we jeugdig zijn en vitaal  moeten we onze lusten en verlangens onderdrukken in plaats van ze uit te drukken. En als we ouder zijn en minder vitaal, wordt  verwacht diezelfde lusten de vrije loop te laten, anders tel je niet meer mee. Seks hoort fijn te zijn, maar is tegelijkertijd gevreesd. Over seks wordt eindeloos gesproken, maar is nog steeds taboe. We willen onze lusten uitleven, maar ook rantsoeneren. En zo gaat het ook met eten, drugs en alcohol. We kennen te veel waarde toe aan ons verstand. Maar ons verstand is altijd verdeeld in toekomst en verleden, in morgen en gisteren. Terwijl ons lichaam dat altijd in het huidige moment verkeert, uiteindelijk de werkelijkheid bepaalt.

Share This: