Angst voor het moment

Angst voor het moment komt vaak voor. Want de meeste mensen zijn liever bezig met het verleden of de toekomst, dan met het huidige moment. Want in het huidige moment komt er een onbestemd gevoel, van angst, onrust en ontevredenheid over ze heen. Dit komt  omdat alles wat men eigenlijk is, maar nooit heeft willen zijn, daar onder verborgen zit. Al hun onzekerheid, faalangst, minderwaardigheid, verdriet, lusteloosheid, eenzaamheid, machteloosheid, hopeloosheid, zinloosheid, en allerlei vage, sombere, onbestemde angstgevoelens zitten daar onder verstopt. Door hun verzet, ontkenning en ontwijking, zijn deze gevoelens in hun binnenwereld tot stilstand gekomen. Ze zijn daar als het ware bevroren, onbewust geworden, en dus ver weg van de werkelijkheid. Hierdoor staan ze niet meer in contact,  met de aanwezigheid in het huidige moment. Dat is dan ook de reden, dat men deze gevoelens alleen nog kan waarnemen, als vage angst, onrust en ontevredenheid, maar soms ook als een leegte, een niets. Op die manier hebben zij het huidige moment tot hun grootste vijand gemaakt. Daarom is het van belang dat je eerst je psychologische  overlevingstrategieen kent, en mogelijke traumatische situaties uit het pré-persoonlijke verleden zo goed mogelijk hebt verwerkt

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This: