Angst voor het hier en nu

Angst voor het hier en nu komt vaker voor dan je denkt. Want de meeste mensen zijn liever bezig met het verleden of de toekomst, dan met het huidige moment. Want in het huidige moment komt er een onbestemd gevoel, van angst, onrust en ontevredenheid over ze heen. Dit komt  omdat alles wat men eigenlijk is, maar nooit heeft willen zijn, daar onder verborgen zit. Al hun onzekerheid, faalangst, minderwaardigheid, verdriet, lusteloosheid, eenzaamheid, machteloosheid, hopeloosheid, zinloosheid, en allerlei vage, sombere, onbestemde angstgevoelens zitten daar onder verstopt. Door hun verzet, ontkenning en ontwijking, zijn deze gevoelens in hun binnenwereld tot stilstand gekomen. Ze zijn daar als het ware bevroren, onbewust geworden, en dus ver weg van de werkelijkheid. Hierdoor staan ze niet meer in contact,  met de aanwezigheid in het huidige moment. Dat is dan ook de reden, dat men deze gevoelens alleen nog kan waarnemen, als vage angst, onrust en ontevredenheid, maar soms ook als een leegte, een niets. Op die manier hebben zij het huidige moment tot hun grootste vijand gemaakt. Daarom is het van belang dat je eerst je psychologische  overlevingstrategieen kent, en mogelijke traumatische situaties uit de beginperiode van je leven zo goed mogelijk hebt verwerkt

angst voor her hier en nu

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.