Alles is met elkaar verbonden

Alles is met alles via energievelden verbonden. Met z’n allen leven we in één grote bubbel van energie. Letterlijk, niet als metafoor, maar als realiteit, elk stukje bewustzijn van mensen, dieren, planten, groenten of een virus, beschikt over eenzelfde kern. We zijn allemaal gemaakt uit dezelfde stof. Zowel materie als geest  is ontstaan uit die energiebron. Er is niets buiten onszelf en het bewustzijn. Wij creeren voortdurend ons leven en onze omgeving vanuit dit bewustzijn. Dat is pure kwantumfysica. Of we het nu leuk vinden of niet: elke gedachte of emotie krijgt hierdoor vorm. Alles is energie. Subatomaire deeltjes van waaruit alles wat leeft is opgebouwd hebben een levendige interactie met ons bewustzijn. Natuurkundigen concluderen dat het is  alsof de natuur niet alleen weet wat wij waarnemen, maar zelfs weet wanneer wij dat van plan zijn. En wij maken ook deel uit  van de natuur. Wij beschikken over dezelfde intelligentie als de natuur , maar maken er nauwelijks gebruik van. Door onszelf opnieuw te openen voor de ontwikkeling van onze intuitie- het directe weten, erkennen we dat er meer is  dan alleen onze denkgeest. Voorbij de onoverzichtelijke chaos van onze denkgeest kunnen we de deur op een kier zetten. Om vanuit het energieveld dat ons allemaal verbindt de juiste informatie  te kunnen halen waarmee we opnieuw kunnen samenleven in harmonie en vrede.

Worden en zijn

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.