Ademen onthult het verleden

Ademen heeft te maken met de oxygenering van het bloed, die vitaliteit, energie en gevoel naar het lichaam brengt. Is er een defensieve verkramping in het lichaam, dan zal deze direct door het ademen worden aangetoond. Vaak wordt die verkramping veroorzaakt door chronische spierspanningen ten gevolge van vermijding van emotionele pijn in vroegere tijden. DieĀ  verkramping voelt als een vernauwing, alsof je samengeknepen wordt. Door in het huidige leven nog steeds weg te willen van die pijn herleeft het verleden steeds weer opnieuw en blijft het als een lastige vlieg aan je vastkleven. Het zorgt er voor dat de verkramping in stand blijft. De weg er doorheen is het begrijpen van waar je mee bezig bent en de bereidheid de ervaring volledig te doorleven. Hierdoor kan vroegere emotionele pijn gezien worden in het perspectief van het hier-en -nu. Omdat je als volwassene niet meer afhankelijk bent van je omgeving kan de vroegere pijn als draaglijk worden gezien en hoef je je er niet meer tegen te verweren. Zo kun je de verkramping en de angst laten varen. Hierdoor word je leven schoner, frisser en vrijer. Het geeft rust en ruimte, waardoor er iets nieuws kan ontstaan.Als we denken verdwijnt het ademen. Als we ademen verdwijnt het denkenn

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: