Actieve acceptatie

Acceptatie is de essentie van wat je al bent; de stille aanwezigheid van het huidige moment, dat onpartijdig en zonder oordeel de ruimte geeft aan alles wat in je opkomt. Zelfs je weerstand is welkom.  Je kunt van actieve acceptatie geen oefening maken. Want dit leidt alleen maar  tot teleurstelling. Waar het wel omgaat is tot inzicht te komen dat acceptatie er op dit moment al is. Het gaat niet om sleutelen of verbeteren aan jezelf, niet aan het manipuleren van lichaam of geest en ook niet om het strijden tegen je conditioneringen. Alles wat je denkt of voelt verwijst naar het inzicht, dat als je stopt met het controleren van je gedachten en gevoelens, ze uit zichzelf oplossen. Het loslaten van de controle is voor je verstand levensbedreigend. Want het ziet zichzelf graag als degene die jouw leven registreert. Het wil zover als het mogelijk is, graag zelf de touwtjes in handen houden. Op verstandelijk niveau kan het zich helemaal achter het pleidooi voor acceptatie scharen, maar om de controle  in de praktijk daadwerkelijk te laten varen is nog een ander verhaal. Dit is  meestal niet zo eenvoudig. In de aanwezigheid van het huidige moment, is het mogelijk om de activiteit van het denken, om de zaak te controleren, langzamerhand tot ontspanning te laten komen. Wat dan resteert  is vrede met de ervaring in het huidige moment. Dat betekent terugkeren naar je natuurlijke staat, waarin door het contact met je aanwezigheid je vrij bent van het steeds terugkerende en onnodige spanning en gepieker.    

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.