Achtergrond informatie

Bevrijdend Ademwerk heeft historische wortels in de  westerse Transpersoonlijke Psychologie en de oosterse spirituele stroming van Advaita-Vedanta. Bevrijdend Ademwerk benadert de mens als een totaliteit van lichaam, geest en ziel. Het maakt nadrukkelijk gebruik van de van nature helende en gezonde aspecten van de mens. De  stuk voor stuk krachtige methoden, gebaseerd op een jarenlange praktijkervaring zorgen er voor dat je spelenderwijs door middel van de ademhaling  een mogelijk krampachtige houding ten opzichte van het leven los kunt laten. In dit proces kan verdrongen emotionele energie vrijkomen die in het lichaam was ‘in gevroren’ Door deze verdrongen energie er ‘te laten zijn’ kan het leven daar weer stromen en hoeft zij niet langer reden tot verkramping te zijn. Bevrijden Ademwerk heeft al vele mensen geholpen de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Ieder mens is verschillend, daarom gebruik ik ook verschillende methoden of combinaties daarvan, die steeds op de karakterstructuur van iemand wordt afgestemd. Dit geeft mij de mogelijkheid om voor iedereen waarmee ik werk de juiste manier toe te passen om zichzelf (terug) te vinden.

Advies aan de lezer

Hoewel op deze site zoveel mogelijk eenvoudige woorden zijn gebruikt, kun je de betekenis achter deze mooie woorden alleen begrijpen door eigen ervaring. Deze woorden krijgen pas hun ware betekenis als je ze van binnenuit zelf hebt ontdekt. Het zijn geen woorden meer als je door eigen waarneming en ervaring tot diezelfde conclusie bent gekomen.

Share This: