Aan verwijzers

(huisartsen en andere hulpverleners)

Ik hecht grote waarde aan samenwerking met huisartsen en andere hulpverleners. Als huisarts heeft u een belangrijke functie; alle klachten binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) van welke aard dan ook komen als eerste bij u terecht. Het meest zal u door verwijzen naar eerstelijnspsychologen of maatschappelijk werk. Maar soms zijn mensen meer gebaat bij gespecialiseerde hulp, die psychologen of maatschappelijk werk niet kunnen bieden.

Ook bij collega-hulpverleners kunnen hulpvragen neergelegd worden die gespecialiseerde hulp vereisen of die niet direct bij u eigen vakgebied passen. Maar het kan ook zijn dat uw therapie niet toereikend is bij een specifieke hulpvraag.

Omdat ik op een lichaamsgerichte manier werk ben ik van mening in veel gevallen een belangrijke bijdrage te kunnen leveren in het proces van clienten die u met een specifieke hulpvraag benaderen.Clienten met de meest uitlopende indicaties kunnen naar mij verwezen worden zoals: hyperventilatie, stress, fobien, chronische vermoeidheid, depressies, labiliteit, relatieproblemen, overspannenheid, traumatische ervaringen als mishandeling en incest, onverwerkte rouw, burnout. Maar er  zijn natuurlijk ook contra-indicaties, zoals psychotische stoornissen, afhankelijkheid van alcohol, medicatie of drugs, ernstige persoonlijkheidsstoornissen, borderline, schizofrenie, hartziektes, angina pectoris, zwangerschap, recente hersenbloedingen, epilepsie, glaucoom en ernstige astmatische aandoeningen.Je adem maakt niet alleen je gevangenis zichtbaar, maar toont je ook de weg naar bevrijding

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

 

 

Share This: