Aan de lezer !

Met deze deze website wil ik een pleidooi houden voor het gebruik van Bevrijdend ademwerk als brug naar vrede met jezelf. De rode draad van deze vorm van ademwerk is de visie dat ieder mens een heelheid is, we zijn ‘alles’. Maar ons logische denken is vaak verdeeld in zogenaamde tegenstrijdigheden. Zo zit het dualistische denken nu eenmaal in elkaar, het kent twee polen. Door onze jeugd ervaringen kunnen we echter niet keuzeloos openstaan voor beide polen. Daarom kiezen we voor de pool  die het meest veilig of bekend aanvoelt. Bijvoorbeeld we ‘geven’ liever dan we ‘ontvangen’ of we zeggen makkelijker ‘ja’ dan ‘nee’. Zolang we echter kiezen voor één van beiden, blijven we in conflict met onszelf. Leven met beide polen betekent totale acceptatie. En dat is het ontdekken van de hemel op aarde. Vaak denken we dat de hemel het rijk is van alleen positieven zonder negatieven. Maar de hemel is het rijk waar geen tegenstellingen bestaan. Als je dit eenmaal begrijpt, ben je nergens meer tegen. Dan kun je alle schijnbaar tegengestelde polen accepteren en integreren als natuurlijke gegevens. Je kunt meedrijven met de stroom van het leven. Door met de stroom mee te gaan ontstaat een diep gevoel van vrede met jezelf, omdat je het leven, de stroom en de richting hebt aanvaard. ik noem dat welzijn.

Bevrijdend ademwerk  gebruikt hierbij naast diverse vormen van ademwerk de volgende methoden: Reichiaans lichaamswerk met de karakterstructuren als verbindende factor, Regressie, Somato emotional release, Innerlijk kindwerk, Voice dialoque, Primal scream, Psychology of the darksides en Time Line Therapy

Aan de lezer
Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.