Home

Bevrijdend Ademwerk®

De poort naar natuurlijke bevrijdingBevrijdend AdemwerkWat is Ademwerk?

Kenmerkend voor de traditionele vormen van ademwerk is dat ze niet alleen worden gebruikt voor persoonlijke ambitie en persoonlijke groei of het vervullen van bepaalde verlangens. Maar ook om jezelf te veranderen, te  verbeteren of verder te perfectioneren. Vaak wordt ademwerk ook aangewend om van je problemen af te komen, om je te ontdoen van negatieve aspecten van jezelf, of het streven naar een bepaald doel. Maar eigenlijk komt het er allemaal op neer, dat  je iemand anders wilt  zijn dan wie je nu bent, of zoekt naar iets wat er op dit moment niet is. Dat is aan de ene kant een vorm van wijsheid, omdat je weet dat er meer mogelijk is dan de voortdurende ontevredenheid waarmee je leeft. Maar aan de andere kant zorgt het er voor dat je in de denkbeeldige toekomst leeft, wat je  afhoudt om aanwezig te zijn in het huidige moment. Eigenlijk zeg je daarmee dat je pas aanwezig wilt zijn in de toekomst wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Hierdoor kun je blijven zoeken ‘tot dat je een ons weegt’, en zal je nooit vinden wat je zoekt. Alleen bij aanwezigheid in het huidige moment valt elk motief weg om te zoeken, omdat alles wat je zoekt er  al is. Daarom zal de traditionele vorm van ademwerk nimmer leiden tot een natuurlijke bevrijding.

Ademwerk versus Bevrijdend ademwerk

Bij de traditionele vormen van ademwerk is er een identificatie met een ‘ik’ en wat daaraan kan of moet worden verbeterd om uiteindelijk een natuurlijke bevrijding te bereiken. Dit is echter een op de toekomst gerelateerd proces dat slechts leidt tot een voortdurende teleurstelling, omdat men het doel nooit zal bereiken. Hoe goed je ook je best doet het zal je niet dichter bij een natuurlijke bevrijding brengen. Bij bevrijdend ademwerk gaan we niet meer uit van een ‘ik’ of een persoon die iets ervaart, er is alleen een ‘aanwezig zijn’, presentie. Daarom valt er niets te veranderen,  niets te verwezenlijken, niets te verbeteren,  niets te bereiken, niets om  aan te werken . Om de doodeenvoudige reden dat er niemand is die dat kan verwezenlijken. Bovendien is alles wat er valt te bereiken reeds in het huidige moment beschikbaar. Daarom is aan jezelf werken overbodig. Eigenlijk heb je het dus nooit goed begrepen waar het omgaat.  Want er heeft nooit iemand gevangen gezeten, je was al die tijd al vrij. Maar omdat je nooit een gevoel van bevrijding hebt ervaren, had je het niet in de gaten. Alleen als je gevangen zit kun je een gevoel van bevrijding ervaren.

laat me zien hoe je ademt en ik zal zeggen hoe vrij je bent
laat me zien hoe je ademt en ik zal zeggen hoe vrij je bent