Home

Bevrijdend Ademwerk®

Bevrijdend AdemwerkNIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

De essentie van mijn werk heeft een fundamentele  verandering ondergaan. Deze verandering is het resultaat van een ontwikkelings-proces in mezelf. Wat op dit moment niet meer samenvalt met mijn huidige werk.  Dit voelde al een tijdje niet meer goed. Soms gaf dat een gevoel van twee walletjes te eten.  Toen ik mijn praktijk moest sluiten vanwege de coronacrisis, zag ik de kans schoon om de omschakeling te maken. Wat ooit is ontstaan vanuit onvrede met een op psychologische tijd’ gerichte manier van werken,  is uitgegroeid tot een werkwijze, waarvan ik de essentie hieronder zal trachten uiteen te zetten.

Mijn proces

Zolang ik me kan herinneren heb ik altijd gezocht naar iets wat ik niet kon benoemen. Als ik dat wat ik zocht had gevonden, zou ik gelukkig en tevreden zijn. Ik zou me vrij voelen, onbelemmerd, open en blij. Dat betekende uiteraard dat waar ik zo naar verlangde er op dat moment niet was. Sterker nog, ik had net zoals velen andere mensen een onbestemde honger naar iéts dat in mijn leven  leek te ontbreken. Je zou dit kunnen beschrijven als een innerlijke knagende leegte, die nooit wordt opgevuld. Dit voortdurende innerlijke verlangen werd op den duur zo hevig dat het pijn ging doen. Mijn hele wezen verlangde naar iets, maar ik wist alleen niet waarnaar.

Met de kennis van nu zou ik mijn verlangen willen omschrijven als ‘dorst naar heelheid’ Aanvankelijk probeerde ik  die leegte op te vullen door uit te blinken in mijn werk en in een  sportcarriere. Maar die leegte bleef bestaan. Niets leek die diep gevoelde dorst te kunnen lessen. Tenslotte wroette ik me  negen jaar lang als een mol door de meest uiteenlopende alternatieve therapiegroepen. Aanvankelijk gaf dat enige tijd een goed en voldaan gevoel. Het inspireerde me zelfs om  therapeut te worden. Ik volgde diversen opleidingen in de transpersoonlijke therapie en begon in 1976 een praktijk. Maar nog altijd was er een vaag gevoel dat er toch nog iets ontbrak.

Leven in de tijd

Toch bleef ik steeds op zoek naar datgene wat ik miste in mijn leven. Iets wat mij een voldaan gevoel zou geven  En ik zocht dat bijna altijd in de toekomst, of in iets wat er op dat moment niet was. En ik verwachtte dat het er pas zou zijn, als er aan bepaalde voorwaarden was voldaan.

Maar hoe meer ik echter zocht, hoe ontevredener ik werd, hoe meer ik mezelf afsloot van datgene wat er op ‘dat moment’ was. Toen ik me daar uiteindelijk bewust van werd, en mezelf kon toestaan het huidige moment toe te laten, bleek dat alles waar ik zo koortsachtig naar had gezocht reeds aanwezig te zijn. Ik  besefte dat mijn dorst naar heelheid alleen werkelijk bevredigd kan worden door een blijvend contact met het huidige moment

Aanwezig zijn in het huidige moment

Wanneer ik het heb over het  ‘aanwezig zijn in het huidige moment, is dat niet een mentaal proces.  Het is mij duidelijk geworden dat het ‘aanwezig zijn gevoel’, uitsluitend via je lichaam kan gaan. Je lichaam stelt je in staat  waar te nemen wat er gebeurt. Als je je bewust wordt van wat er in je  lichaam gebeurt, merk je meteen  dat je niet aanwezig bent. Maar op het moment dat je dit merkt, ben je weer aanwezig.

  Je denkgeest neemt de dingen vaak zo serieus, waardoor je voortdurend afgeleid wordt, met als gevolg dat je het contact verliest met jezelf, en met het huidige moment. Wanneer je je richt op je angstgedachten, ben je niet meer echt lichamelijk aanwezig, en raak je het contact kwijt met het huidige moment. Hieruit blijkt dat je lichaam een onmisbaar werktuig is, bij het ervaren van de aanwezigheid van het huidige moment. 

Toch is het niet eenvoudig om het contact met je lichaam  te voelen. Je bent er zo onbekend mee, dat je niet eens meer weet ‘hoe je lichaam moet voelen’. Als je je  lichaam  voelt dan is dat meestal bij pijn, inspanning of belasting. De prikkels zijn dan doorgaans zo sterk dat ze de aandacht vragen. Een aandacht die er daarvoor kennelijk niet was. Voor subtielere gewaarwordingen en energieen is je aandacht  blijkbaar onvoldoende ontwikkelt.

  Nog een moeilijkheid is dat wanneer je probeert contact met je lichaam te maken, je zo je best doet, dat je denkt of verbeeld dat je je lichaam voelt. Maar het echte ‘aanwezigheid gevoel’ ontstaat echter, als je je er  bewust voor openstelt. Hierbij blijf je bij jezelf, terwijl je het gevoel met je aandacht toegang verleent. Als je  je er voor openstelt, blijkt  het gevoel naar je toe te komen.

Het is een vorm van ontvangende aandacht, een aandacht waarin de dingen tot je komen. Het is dus geen concentratie, want dat is met je aandacht er bij blijven. Concentratie is aandacht die gericht is op het object,  in plaats van op jezelf. Concentratie haalt je uit je middelpunt, en kost bovendien veel energie.

  De grondhouding van ‘aanwezig zijn in het huidige moment’ is daarentegen ontspanning. Je krijgt er energie van. Energie een aandacht zijn met elkaar verbonden. Hoe meer energie je hebt, hoe levendiger je aandacht is, en hoe helderder je gewaarwordingen.

   Aandacht en energie blijken op deze manier, een positieve werking op elkaar te hebben. Het dagelijkse leven geeft hier talrijke voorbeelden van. Als je echte aandacht geeft, dan word je partner vrolijker, de baby beweeglijker, de kat gaat spinnen en de planten groeien beter.

  Zoals je waarschijnlijk al begrepen hebt geeft het dus effecten, je lichaam wordt levendiger, en je energie gaat weer stromen. Maar dat is een bijwerking, het is niet waar het uiteindelijk omgaat. Het is belangrijk dat je je daar bewust van bent. Anders ga je je op de effecten concentreren, en verlies  je het contact met het huidige moment. Met als gevolg dat je weer net zo onvrij bent als voorheen.

  Het wil overigens niet zeggen, dat deze bijwerkingen niet helend zouden zijn. Ik heb gemerkt dat als je je er helemaal aan over kunt geven, en ze volledig durf te voelen, dit je hele energiesysteem reinigt en veranderd. Aanwezig zijn in het huidige moment, is echter waar het hier omgaat. Aanwezig zijn  is iets wat fundamenteler is, dan wat je ook maar kan voelen, denken of ervaren. Aanwezig ben je als je in bewuste aandacht bent. Hoewel het je natuurlijke staat is, heb je steeds weer de neiging je te richten op allerlei angstgedachten en beelden

Ook is het belangrijk dat je het ‘aanwezig zijn’, niet gaat gebruiken als oplossing voor je problemen. ‘Aanwezig zijn’ is op zichzelf probleemloos, en heeft dus geen antwoord op je problemen. Als je het toch gebruikt om je problemen op te lossen, dan ben je niet meer aanwezig.   Aanwezig zijn betekent gewoon de gedachten opgeven over hoe je zou moeten zijn, en je pogingen om het anders te willen staken. Het is simpelweg jezelf toestaan om te zijn wie je bent.

Hoe weet je of je aanwezig bent in het huidige moment ?

Een betrouwbare indicatie dat je je bevindt in de aanwezigheid van het huidige moment is, wanneer de ervaring, hoe die ook aanvoelt,  vermengd is met dankbaarheid. Deze dankbaarheid moet je niet vergelijken, met  je dankbaar voelen zoals je bijvoorbeeld carriére hebt gemaakt, of een goed gesprek hebt gehad. Het is veel meer een dankbaarheid waar geen bepaalde reden voor is, een geschenk van het bestaan zelf. Wanneer dankbaarheid voor het simpele feit dat je bestaat ontbreekt, dan komt dat omdat je van het huidige moment bent afgedwaald, naar een denkbeeldige toestand die ‘tijd’ wordt genoemd.   

De Adem : waarin je woordenloos jezelf kunt verliezen, maar ook jezelf weer kunt hervinden

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035