Home

De sleutel tot innerlijke vrede

Wat is Bevrijdend Ademwerk?

Bevrijdend ademwerk is een verzamelnaam voor een aantal krachtige vormen van ademwerk. Kenmerkend voor deze verschillende vormen is het circulaire ademen. Er is sprake van een circulaire ademhaling als de in-en uitademing een  doorlopende beweging is, zonder pauzes of onderbreking. Zij hebben allen een gemeenschappelijk doel; namelijk het bevrijden van de ademhaling. Nu zal de lezer denken; waarom al die verschillende vormen? Aangezien niet geintegreerde emotionele energie van persoon tot persoon van intensiteit verschilt, gebruik ik die verschillende vormen van ademwerk of combinaties daarvan. Het zijn  stuk voor stuk krachtige methoden, gebaseerd op een jarenlange praktijkervaring waarbij je niet alleen het huidige moment fysiek kan ervaren, maar ook spelenderwijs een mogelijk krampachtige houding ten opzichte van het leven kunt los laten. Voordat Wilhelm Reich hier in het Westen de adem als psycho-spirituele  werkwijze ontdekte, werd het in het Oosten al duizenden jaren gebruikt door yogi’s om tot een hoger bewustzijnsniveau te komen. Door de eeuwen heen is het wereldwijd in alle culturen toegepast als middel om denkbeeldige grenzen te overstijgen. Ook in mijn praktijk is de adem het centrale middelpunt waar het om draait. Ik kan me geen methode voorstellen die zoveel effect heeft op zowel persoonlijk als op spiritueel niveau. Hieronder een overzicht van de verschillende vormen van Ademwerk die gebruikt worden bij Bevrijdend Ademwerk. Voor meer informatie hierover kun je de desbetreffende link aanklikken. 

De circulaire ademhaling

Er is sprake van een circulaire ademhaling als de in-en uitademing een  doorlopende beweging is, zonder pauzes of onderbreking. Ik gebruik de term circulaire ademhaling omdat dit een beeld oproept van een ademhaling, die als een cirkel, geen begin en geen einde heeft. Maar hoe we het ook noemen de nadruk blijft liggen op een steeds herhalende beweging van een naar binnen en naar buiten stromende ademhaling, zonder deze te onderbreken, in te houden of af te knijpen. Door de adem af te knijpen hebben we in het verleden de energie van alle psychische stress, traumatische ervaringen en andere residu’s verdrongen. Die verdrongen energie werd in het zenuwstelsel opgeslagen. Maar de ademhaling die energie onderdrukt kan die ook weer bevrijden. Want door voluit en vrijuit te ademen kunnen we die opgeslagen energie ook weer vrijmaken. Een bewust circulaire ademhaling biedt ons die mogelijkheid. Hoe moeilijk het ook lijkt te zijn, in werkelijkheid is er niet meer voor nodig dan de aandacht naar onze ademhaling te brengen en deze naar binnen en dan weer naar buiten te laten vloeien. Wanneer die ademhaling bovendien samenvalt met een innerlijke houding van dynamische ontspanning en actieve acceptatie, ontstaat een gevoel van:  ‘alles is goed zoals het is’. Het gaat hier dus niet  om jezelf te veranderen, of te verbeteren Voor sommigen kan dit misschien tijdelijk bevrijdend zijn. Maar het gaat uit van de veronderstelling dat wanneer je ‘anders’ zou zijn je je gelukkig en bevrijd zou voelen. Dat is een miskende aan ‘tijd gebonden gedachte’. Het gaat hier om buiten ‘de tijd’ contact te maken met het huidige moment, waar alles al perfect is

De circulaire ademhaling

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Voor wie is Bevrijdend Ademwerk?

Hoewel Bevrijdend Ademwerk geen mentale bezigheid is, vereist het wel een vlijmscherp inzicht om je vastgeroeste patronen te onderzoeken. Zodat je kunt zien en ervaren hoe je jezelf hebt vastgezet, met je adem, maar ook met je lichaam, om emoties en gevoelens te verdringen. Voor het verwerken van de pre-persoonlijke fase werd vroeger in het Oosten allerlei vormen van meditatie gebruikt. Maar heden ten dage zijn hiervoor in het Westen, vele uiterst effectieve  vormen van lichaamsgerichte therapie beschikbaar, zoals Bevrijdend Ademwerk.  Met deze vorm van ademwerk  kun je tevens kennis maken met het ongeconditioneerde huidige moment.  Om vol vertrouwen in deze staat te verblijven, en te integreren in de totaliteit van je dagelijkse leven. Dit proces is voor iedereen toegankelijk. Er is geen enkele opleiding of intellectuele kennis voor nodig, alleen de bereidheid om je er voor open te stellen. Met behulp van ademwerk,specifieke oefeningen, zelfonderzoeken thuisopdrachten wordt een route uitgezet wat kan leiden tot een authentiek, vredig en vreugdevol leven.  Het activeren van het huidige moment is een van de grootste geschenken die je jezelf kunt geven. Het is een reis die geen tijd kent. Als je maar niet in de valkuil stapt van de op tijd gebaseerde logische denkgeest. Dan zal ongetwijfeld vroeg of laat de ervaring van innerlijke vrede in je doen ontwaken,  en je gevoel openen vanuit je hart. Want als je hart zich niet opent, blijft het een verstandelijk gebeuren, dat nooit zal leiden tot innerlijke vrede

Hoe werkt Bevrijdend Ademwerk?

Zodra je een bewuste verbinding maakt met je ademhaling, maak je onmiddellijk contact met het huidige moment. Het voorkomt dat je afdrijft ofwel naar het verleden, ofwel naar de toekomst. Met name het verbinden van de adem, zorgt er voor dat je niet meegetrokken wordt in een droomachtige toestand van onbewustheid.  Maar als je bewust ademt zul je tevens merken hoe groot de invloed van je denken is. Het ene moment ben je alert en ‘wakker’ bij je ademhaling aanwezig en het volgende moment raak je weer onbewust. Het denken heeft je dan weer volledig opgeslokt. Als je merkt dat je vlak daarvoor nog onbewust was, begin er dan niet mee te ‘vechten’, maar accepteer het.  Blijf bij je ademhaling. Dit helpt je om aanwezig te blijven, bij datgene wat er op dat moment is. Wanneer je de hoeveelheid onbewuste momenten niet accepteert ontstaat er weerstand.  Je bent dan weer onbewust aan het denken. Kun je dit loslaten dan kom je geleidelijk aan steeds meer in een hoger bewustzijnsniveau. Soms geeft het virus van het aan tijd gebonden denken, ook voortdurend allerlei fysieke, mentale en emotionele redenen om te stoppen of te pauzeren, tijdens ademsessies.  De onderliggende oorzaak hiervan zijn veelal onverwerkte psychologische obstakels uit de pre-persoonlijke fase die zich in het huidige moment aandienen. Het is onmogelijk om deze obstakels met je denkgeest op te lossen, want je denkgeest kan alleen maar denken. Bevrijdend Ademwerk is  het juiste gereedschap, om de gevangen zittende emotionele energie van die obstakels te bevrijden.

Ademen doet leven

Ademen doet leven. Je hoeft de adem niet zelf te activeren. Want de adem stroomt uit eigen beweging in je en schenkt je  zo leven. Jij ademt niet, de adem doet het zelf. Jij hoeft alleen de adem toe te laten. Het is niet nodig daar zelf ook maar iets aan toe te voegen. Wanneer de adem zonder beperkingen naar binnenstroomt, geeft zij levensenergie en ruimte. Bij het naar buitenstromen, brengt ze ontspanning en vervulling, tot de volgende inademing weer nieuwe levenskracht en vreugde brengt. Dit is echter voor vrijwel niemand vanzelfsprekend. Je bent zo geconditioneerd, dat je denkt je altijd te moeten inspannen om een gesteld doel te kunnen bereiken. Maar je hoeft je alleen maar open te stellen voor de ademhaling, zodat de lucht ongehinderd naar binnen en naar buiten kan stromen. Dit klinkt eenvoudig maar is het niet. Want het gaat daarbij om twee fundamentele eigenschappen namelijk, overgave en vertrouwen. Dat geldt overigens niet alleen voor het ademen maar voor alles wat je doet en laat. Wanneer je de neiging om anders te zijn, of het anders te willen laat vallen, en je met hart en ziel kunt overgeven aan het huidige moment, leef je vrij van angst en stress

Adem en vrij zijn

Laat me zien hoe je ademt en ik zal zeggen hoe vrij je bent’. Er bestaat een nauwe samenhang tussen vrijheid en ademen. Ademwerk en vrij zijn heeft alles met elkaar te maken. Met de eerste ademhaling begint ons leven en doen we de eerste stap in de buitenwereld. Door ons los te maken uit de symbiotische eenheid met de moeder nemen we de eerste stap naar vrijheid. Maar als je autoritaire ouders hebt die je slaafs moet gehoorzamen, is die vrijheid slechts van korte duur. Dan ontstaan er momenten dat je ‘geen lucht meer krijgt’, dat je niet meer vrijuit kunt ademen. Wanneer je ‘geen lucht krijgt’ ontstaat er angst voor vrijheid. De vrijheid werkt dan adembenemend, dat wil zeggen dat het angst oproept. Een samenhang tussen vrij zijn en ademen wordt ook kenbaar als je uit een of andere benauwde situatie weer in de ruime buitenwereld komt. Het eerste wat je dan doet is diep ademhalen. Eindelijk kun je weer vrij ademen. En door die vrije ademhaling wordt je als het ware geleid voorbij de angst die je in de loop van je leven hebt ontwikkelt. Door je volledige over te geven aan de adem, zonder te proberen iets te bereiken kom je uiteindelijk tot de slotsom dat je altijd al vrij was.

Ademen en niets doen

Ademen en ‘niets doen’ is een  van de belangrijkste houdingen bij Ademwerk. Want je moet de adem laten gaan en het ‘niet doen’.   Als  je de adem ‘laat gaan’ en je het zelf ‘niet doet’ ,  kun je makkelijker diep  ademen. Wanneer je je lichaam laat ademen ontstaan er spontaan diepere gevoelens,  ook kan je lichaam spontaan gaan bewegen. ‘Doen’ kan het voelen remmen of blokkeren. Voorbeeld: als je snel naar het station loopt om de trein te halen  ervaar je geen enkel gevoel,  behalve dat je bang bent de trein niet te halen. Hierdoor worden al je bewegingen beheerst door het doel, en heb je jezelf getransformeerd tot een machine, totdat het doel bereikt is. Maar je bent geen machine, want die hebben geen gevoelens. Als het ademen vloeiend verloopt, kost het geen enkele  inspanning. Als het inspanning kost, betekent het dat  je ‘het doet’. Je spant je in als het doel of het resultaat  belangrijker is dan het proces. Verloopt het ademen vloeiend  dan geeft dat een aangenaam gevoel,  als het inspanning kost gaat het moeizaam,  omdat het met de wil gebeurt.  Als je je best gaat doen ‘leef je in de tijd’’ en dat heeft een remmend effect op op je gevoel, omdat het bewuste controle inhoud. Het is zaak het ademen meer te laten gebeuren dan het ‘te doen’. Je volledig overgeven aan een spontane ademhaling brengt je terug ‘in het huidige moment’, dat is waar het omgaat.

We hebben één ding gemeen

We hebben één ding gemeen, we delen dezelfde lucht met elkaar. Of we nu in de trein zitten, op kantoor of thuis op de bank, altijd ademen we met elkaar dezelfde lucht in. Vaak zeggen we : ‘ik haal adem’. Maar er is wel een ‘ik’ die ademhaalt? Want wanneer je opzoek gaat naar degene die ademt, zal je niemand vinden. Wat mij betreft is ademhalen gewoon iets wat vanzelf gebeurt. Sterker nog, het is zelfs onmogelijk om niet te ademen. Alles wat leeft wordt geademd. De adem is niet in ons, maar wij zijn in een ‘grote ademhaling’. Via deze ademhaling zijn we voortdurend verbonden met alles en iedereen. Ademen heeft dus iets met ‘aanwezigheid’ en met ‘verbinden’ te maken. Velen onder ons trachten op zichzelf te bestaan. Maar wie op zichzelf wil bestaan, separeert zich van de ‘grote ademhaling’ en leidt een afgescheiden bestaan. Ademen zorgt er dus voor dat we ons niet helemaal afscheiden. Zodat we niet geheel ontoegankelijk worden en verstrikt raken in ons ‘ ik ‘. Want hoe graag we ons telkens weer met een ‘ik’ vereenzelvigen, de adem dwingt ons de verbinding met het ‘grotere geheel’ in stand te houden. En dat is maar goed ook, want zou je dat puur aan je ‘ik’ overlaten, dan zal daar weinig van terecht komen.

Contact met dit moment

Contact met  dit moment is er onmiddelijk zodra je een bewuste verbinding maakt met je ademhaling. Maar bij bewust ademen, zul je tevens merken hoe groot het krachtveld van je denkgeest is. Het ene moment ben je alert en bewust bij je ademhaling aanwezig, en het volgende moment raak je weer onbewust. De aan de tijd gerelateerde denkgeest heeft je dan weer volledig opgeslokt. Als je merkt bij het opnieuw bewust worden dat je vlak daarvoor nog onbewust was, begin er dan niet tegen te ‘vechten’, maar accepteer het. Want alles wat tijdens het ademen gebeurt is goed. Alle ongemakken die tijdens het ademen worden ervaren, zijn tekenen dat er emotionele energie naar de oppervlakte komt, die geintegreerd wil worden. Ongemak wat tijdens een ademsessie wordt ervaren, heeft dikwijls te maken met het verleden dat aan je voorbij trekt. Geef je eraan over, en heb vertrouwen in het proces dit helpt je om aanwezig te blijven, bij datgene wat er zich op dat moment aandient. Wanneer je dit niet accepteert ontstaat er weerstand. Dan ben je weer afgedwaald van het huidige moment,   en opnieuw verzeild geraakt in de geconditioneerde aan  tijd gebonden denkgeest. Dan loop je de authentieke emotionele ervaringen mis, en draai je steeds in kringetjes rond zonder dat je verder komt.

Ademwerk staat centraal

Ademwerk staat centraal, in het proces van ontwikkeling van  ‘aanwezigheid in het huidige moment’. Wanneer je bewust verbonden ademt, nestel je je als ware in de aanwezigheid van het huidige moment. Het voorkomt dat je afdrijft ofwel naar het verleden, ofwel naar de toekomst. Met name het verbinden van de adem, zorgt er voor dat je niet meegetrokken wordt in een droomachtige toestand van onbewustheid. In het huidige moment verschijnt die onbewustheid als slaap. Het virus van het aan tijd gebonden denken, geeft ook voortdurend allerlei fysieke, mentale en emotionele redenen om te stoppen of te pauzeren, tijdens ademsessies. De onderliggende oorzaak hiervan zijn veelal onverwerkte psychologische obstakels uit het verleden die zich in het huidige moment aandienen. Het is onmogelijk om deze obstakels met je denkgeest op te lossen, want je denkgeest kan alleen maar denken. Ademwerk is het juiste gereedschap, om de gevangen zittende emotionele energie van die obstakels te bevrijden. Wanneer  de vroegere emotionele pijn gezien kan worden in het perspectief van het huidige moment, kan de toenmalige beladen pijn als draaglijk worden ervaren. Dan  hoef je je er niet meer tegen te verweren, dan is de pijn geintegreerd.

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact