Home

Bevrijdend Ademwerk®

Voorlichting-Individuele sessies-GroepswerkOpleidingenInspiratie

      I.v.m  het Corona virus is mijn praktijk geslotenBevrijdend AdemwerkWat is  Ademwerk?

Onze ademhaling verbindt de buitenwereld met onze binnenwereld en omgekeerd. Door spierspanning en oppervlakkig ademen houden we vaak gevoelens die te pijnlijk zijn buiten ons. Onaangename situaties durven we niet te voelen, hierdoor zetten ze zich vast in onze schouders, nek, rug of buik. Pijnlijke, onverwerkte ervaringen manifesteren zich veelal in lichamelijke en geestelijke spanningen en blokkades, maar vanzelfsprekend ook in een verstoorde ademhaling zoals hyperventilatie, hoog in de borst ademen, kortademigheid, enzovoort. Kenmerkend voor ademwerk is het bewust verbonden ademen , dat wil zeggen dat er geen pauzes zijn tussen de in-en uitademing. De bedoeling hiervan is een vrije, natuurlijke ademhaling te ontwikkelen. Het vinden van een vrije, natuurlijke ademhaling leidt ertoe dat je je adem als bron van kracht kan ervaren en gebruiken. Blokkades en spanningen komen naar de oppervlakte en kunnen oplossen: je ziel krijgt ruimte. Ademhalen is de belangrijkste lichaamsfunctie omdat alle andere functies ervan afhankelijk zijn. Ademen is leven, en een natuurlijke ademhaling verhoogt ook de kwaliteit van het leven. Deze manier van werken met de adem kan een waardevolle bron van zelfervaring en bewustwording zijn. Het werkt ondersteunend

Wat is Bevrijdend Ademwerk?

Bevrijdend Ademwerk is een verzamelnaam voor een tiental krachtige vormen van ademwerk. Al deze vormen van Bevrijdend Ademwerk hebben één gemeenschappelijk doel, namelijk het bevrijden van de ademhaling. Vrij kunnen ademen is één en hetzelfde als vrij en onbevangen leven. De verschillende vormen van Bevrijdend Ademwerk hebben al vele mensen geholpen de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Nu zal de lezer denken : waarom al de verschillende vormen? Ik ga er vanuit dat ieder mens verschillend is, daarom gebruik ik ook verschillende methoden of combinaties daarvan, die steeds op de karakterstructuur van iemand wordt afgestemd. Dit geeft de mogelijkheid om voor iedereen waarmee ik werk het juiste traject aan te bieden. Waardoor meer rust, helderheid , stabiliteit en vrijheid in iemands leven kan ontstaan Ik zal een korte beschrijving geven van de tien vormen van bevrijdend ademwerk . Wil je meer informatie dan kun je de link aanklikken

Bij Reichiaans Ademwerk wordt gewerkt met de zeven pantsers. Het is een krachtige methode om deze ‘bevroren’ lichaamspantsers te laten ‘ontdooien’ en de energie weer vrij te laten stromen Met ademen, bewegen, aanraken en geluid maken word je uitgenodigd je lichaam te bevrijden van belemmerende verkrampingen. Waardoor de oorspronkelijke levenslust weer terug kan keren.

Primal Ademwerk is een synthese van, gestalt, psycho-drama, en ademwerk. Een primal proces kan dieper gaan dan wat voor therapie dan ook. Het boort diepere lagen aan die zelfs met andere intensieve vormen van ademwerk maar met moeite naar boven komen. Want primal pijn zit vaak verborgen achter depressies, angsten, machteloosheid, saaiheid, machoachtig gedrag, gevoelloosheid, afstandelijkheid, dwangmatig gedrag, enz.

Bij Rebirthing Ademwerk is een verbonden ademhaling essentieel. Door deze wijze van ademen kun je in contact komen met niet verwerkt verdriet, verborgen pijn, angst of andere schokkende levenservaringen. Wanneer deze worden verwerkt en geintegreert in het dagelijkse leven, heeft dit een positief effect op de geestelijke en lichamelijke kwaliteit van je leven.

 Clarify Ademwerk is een combinatie van ademen en taal in de ruimste zin van het woord. De verbinding tussen adem en het gesproken woord is essentieel. Want de ademhaling heeft niet alleen gevoelsaspecten, maar ook mentale aspecten. Onze gedachten, overtuigingen en instellingen hebben invloed op onze ademhalingsysteem, terwijl iedere ademhaling ook directe invloed heeft op ons mentale systeem.

Quantumlight Ademwerk is een combinatie van een aantal technieken die duizenden jaren geleden in India reeds werden gebruikt, maar zijn aangepast aan ons huidige hogere en veeleisende levenstempo. De beginselen van de Vipassana ademmeditatie worden gecombineerd met een krachtige ritmische verbonden ademhaling en evocatieve muziek. Samen leidt dit tot een zeer effectief bewustwordingsproces

Holotropic Ademwerk bestaat uit langdurige sessies waarbij door middel van een intensieve ademhaling en ondersteund door evocatieve muziek de energie vrijuit zijn helende werk kan doen. Dit maakt herbeleving, verwerking en loskomen van  blokkades op een diep energetisch niveau mogelijk. Wanneer dit volledig doorleefd is kunnen transpersoonlijke ervaringen ontstaan. In geval dat de weerstand tegen opkomende ervaringen te sterk is, wordt gericht lichaamswerk toegepast. Na afloop van de sessie wordt een hologram gemaakt, waarin op creatieve wijze de gevoelens en belevingen van de sessie verwerkt worden

Craniosacraal Ademwerk is een uiterst subtiele en meditatieve combinatie van lichaams-en ademwerk. Door gebruik te maken van de ademhaling en een lichte druk worden beperkingen binnen het craniosacrale systeem behandeld om het functioneren van het centrale zenuwstelsel te verbeteren. Dit helpt op zijn beurt om de negatieve effecten van stress weg te nemen en het natuurlijke genezingsproces van het lichaam te stimuleren en te bevorderen.

Emotioneel Ademwerk is ontwikkeld uit elementen van Rebirthing Ademwerk, Holotropic Ademwerk en Reichiaans Lichaamswerk. Te samen vormen zij een schitterende methode om geblokkeerde gevoelens vrij te maken, verdrongen emoties te activeren en meer gedetailleerde processen uit te werken.

Relatie Ademwerk is een moderne vorm van ervaringsgerichte relatietherapie. Daarbij worden   werkwijzen aangeboden om tot een diepgaand contact te komen tussen beide partners. Opdat men weer kan voelen hoe het is om werkelijk dicht bij elkaar te zijn. Daarbij wordt uiteraard veelvuldig gebruik gemaakt van de adem, want ademen is voelen. Relatie Ademwerk bevordert groeiprocessen, het werkt als een vergrootglas op de relatie

Bij Energetisch Ademwerk gaat het niet langer om je te bevrijden van allerlei psychische en psychosomatische klachten. Het gaat hier meer om een proces opgang te brengen naar een ongeconditioneerde vrije aanwezigheid. (in contact zijn) Door het ademwerk samen te laten vallen met een innerlijke houding van ontspanning, acceptatie en creatieve-intenties kun je het gevoel krijgen van ‘alles is perfect zoals het is’.

Mocht dit nodig zijn dan wordt het ademwerk ondersteund door de volgende methoden: Regressiewerk, Levensloopanalyse, Lichaamswerk, Relaxaties, Innerlijk kindwerk en Zen dialoque. Bijvoorbeeld als voorbereiding op een ademsessie, of om een sessie te voltooien. Maar ook  om bepaalde aspecten die in de sessie naar voren zijn  gekomen te verduidelijken of verder uit te werken.De Adem : waarin je woordenloos jezelf kunt verliezen, maar ook jezelf weer kunt hervinden

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035