Ademwerk/Home

Wat is Bevrijdend Ademwerk ? ®

Bevrijdend Ademwerk

De poort naar innerlijke vrede

bevrijdend ademwerk is een synthese van vijf verschillende vormen van ademwerk: ReichiaansRebirthingPrimalQuantumLight-en Holotropic ademwerk  Het zijn  stuk voor stuk krachtige methoden, gebaseerd op een jarenlange praktijkervaring, waarbij je niet alleen het hier-en nu fysiek kan ervaren, maar ook spelenderwijs een mogelijk krampachtige houding ten opzichte van het leven kunt los laten. Dit kan de weg vrijmaken naar innerlijke vrede. De meeste mensen kennen nauwelijks dat gevoel. Toch verlangen we allemaal naar vrede in onszelf. Het is  een gevoel van welzijn dat we diep van binnen reeds kennen, omdat we het van nature bezitten. Maar het is een emotie die in onze samenleving tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. Dit komt omdat de problemen van deze tijd geworteld zijn in een samenleving die niet meer weet wat het is om welzijn binnen zichzelf te ervaren. Want we zitten  vol met allerlei  negatieve en stressvolle  jeugdervaringen. En we kunnen geen thee in een kopje schenken dat al vol is. We durven de donkere aspecten binnen onszelf nauwelijks nog aan te kijken. Wanneer we  gevuld zijn met traumatische ervaringen kunnen we niets anders meer binnen laten. Zodra we deze ervaringen hier en nu weer onder ogen durven zien, ontstaat er weer  ruimte voor innerlijke vrede. En dat geeft een kracht die ons leven radicaal kan veranderen.

Waarom bevrijdend ademwerk?®

Zodra je een bewuste verbinding maakt met je ademhaling, maak je onmiddellijk contact met het hier en nu. Het voorkomt dat je afdrijft ofwel naar het verleden, ofwel naar de toekomst. Met name het verbinden van de adem, zorgt er voor dat je niet meegetrokken wordt in een droomachtige toestand van onbewustheid.  Maar als je bewust ademt zul je tevens merken hoe groot de invloed van je denken is. Het ene moment ben je alert en ‘wakker’ bij je ademhaling aanwezig en het volgende moment raak je weer onbewust. Het denken heeft je dan weer volledig opgeslokt. Als je merkt dat je vlak daarvoor nog onbewust was, begin er dan niet mee te ‘vechten’, maar accepteer het.  Blijf bij je ademhaling. Dit helpt je om aanwezig te blijven, bij datgene wat er op dat moment is. Wanneer je de hoeveelheid onbewuste momenten niet accepteert ontstaat er weerstand.  Je bent dan weer onbewust aan het denken. Kun je dit loslaten dan kom je geleidelijk aan steeds meer in een hoger bewustzijnsniveau. Soms geeft het virus van het denken ook voortdurend allerlei fysieke, mentale en emotionele redenen om te stoppen of te pauzeren, tijdens ademsessies.  De onderliggende oorzaak hiervan zijn veelal onverwerkte psychologische obstakels uit de beginperioden van je leven die zich in het huidige moment aandienen. Het is onmogelijk om deze obstakels met je denkgeest op te lossen, want je denkgeest kan alleen maar denken. Bevrijdend ademwerk is  het juiste gereedschap, om de gevangen zittende emotionele energie van die obstakels te bevrijden. Wanneer de vroegere emotionele pijn, gezien kan worden in het perspectief van het hier en nu, kan de toenmalige beladen pijn als draaglijk worden ervaren.

Hoe werkt bevrijdend ademwerk?®

Hoewel bevrijdend ademwerk geen mentale bezigheid is, vereist het wel een vlijmscherp inzicht om je vastgeroeste patronen te onderzoeken. Zodat je kunt zien en ervaren hoe je jezelf hebt vastgezet, met je adem, maar ook met je lichaam, om emoties en gevoelens te verdringen. Voor het verwerken van negatieve ervaringen werd vroeger in het Oosten allerlei vormen van meditatie gebruikt. Maar heden ten dage zijn hiervoor in het Westen, vele uiterst effectieve  vormen van lichaamsgerichte therapie beschikbaar, zoals bevrijdend ademwerk.  Met deze vorm van ademwerk  kun je tevens kennis maken met het ongeconditioneerde hier en nu.  Om vol vertrouwen in deze staat van vrij zijn te verblijven, en te integreren in de totaliteit van je dagelijkse leven. Dit proces is voor iedereen toegankelijk. Er is geen enkele opleiding of intellectuele kennis voor nodig, alleen de bereidheid om je er voor open te stellen. Met behulp van ademwerk, specifieke oefeningen, zelfonderzoek en thuisopdrachten wordt een route uitgezet wat kan leiden tot een authentiek, betekenisvol en vreugdevol leven.  Het activeren van het hier en nu is een van de grootste geschenken die je jezelf kunt geven. Het is een reis die geen tijd kent. Zo gaat mijn reis vandaag ook gewoon verder met dezelfde innige weerklank als toen zij ooit begon. Misschien klinkt dit wat overdreven, maar waarom ook niet! Als je maar niet in de valkuil stapt van de op psychologische tijd gebaseerde logische denkgeest. Dan zal ongetwijfeld vroeg of laat de ervaring van innerlijke vrede in je doen ontwaken,  en je gevoel openen vanuit je hart. Want als je hart zich niet opent, blijft het een verstandelijk gebeuren, dat nooit zal leiden tot een puur en spontaan aanwezig zijn.

bevrijdend ademwerk

Bevrijdend Ademwerk® . St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact