Home

Bevrijdend Ademwerk®

De poort naar natuurlijke bevrijdingBevrijdend Ademwerk

Introductie Ademwerk

Als je dit nu leest, blijkt dat je op de eerste plaats belangstelling hebt voor Ademwerk. Maar vervolgens mag je je ook gelukkig prijzen dat je geboren bent in een welvarend land, waarin je niet uitsluitend bezig hoeft te zijn met overleven. Het is belangrijk om je te realiseren, dat je je eigenlijk in een uitzonderlijke situatie bevindt. Want mensen in de zogenaamde velen derde wereld landen, zijn dagelijks bezig om in hun primaire behoeften zoals eten en drinken te voorzien, of verkeren in zulke levensbedreigende omstandigheden, dat zij niet de mogelijkheid hebben om zich met dit soort dingen bezig te houden. Hoewel natuurlijke bevrijding geen mentale bezigheid is, vereist het wel een vlijmscherp inzicht om je vastgeroeste patronen durven en willen te onderzoeken. Zodat je kunt zien en ervaren hoe je jezelf hebt vastgezet, met je adem, maar ook met je lichaam, om emoties en gevoelens te verdringen. Enkel met dit doel is het zinvol, om  je verstandelijke vermogens te gebruiken. Voor het verwerken van oude verdrongen gevoelens en emoties, werd vroeger in het Oosten allerlei vormen van meditatie gebruikt. Maar heden ten dage zijn hiervoor in het Westen, velen uiterst effectieve  vormen van lichaamsgerichte therapie ontwikkeld, waaronder Ademwerk. Ademwerk om het verleden te integreren, en je gevoel te openen vanuit je hart. Want als je hart zich niet opent, blijft het een verstandelijk gebeuren, dat nooit zal leiden tot een puur en spontaan aanwezig zijn.

 Ademwerk en psychologische tijd

De manier waarop je ademt geeft aan, in hoeverre je aanwezig bent in het huidige moment. Als je stopt met ademen, of als je je adem ‘inhoudt’ ben je niet meer  aanwezig. Want op dat moment ben je zoals gewoonlijk, weer verzeild geraakt in de ‘psychologische tijd’ Hierdoor voel je weer een vreemde eend in de bijt, alsof het leven zich buiten je afspeelt, alsof je er nauwelijks aan deelneemt. Wanneer je wel in het huidige moment aanwezig bent, blijkt dat je  dieper en intensiever ademt. Hierdoor blaak je van energie en levenskracht, en voel je dat je echt leeft. Want op dat moment ademt het leven in je. Wanneer je in het moment aanwezig bent, ontstaan er ook geen pauzes tussen de in- en uitademing. Alles stroomt, je adem, je bloed, je energie, je gevoelens. Iedere gedachte, gevoel  en emotie worden uitgedrukt in je ademhaling. Alle energie wordt ingezet voor het puur en totaal aanwezig zijn, in de huidige stroom van ervaren in dit moment, zonder terug te gaan naar een vorige situatie, of vooruit te lopen op een toekomstige situatie. Alles stroomt en verandert zowel innerlijk als uiterlijk, niets staat stil en je laat het gewoon gebeuren. Je weet niet hoe het af zal lopen. Maar je weet wel dat alles verandert en uiteindelijk oplost. 

Ademwerk en bestaanszekerheid

Wanneer je contact kunt maken met je eigen ademhaling, is er geen enkele  twijfel mogelijk, je voelt dat je bestaat. Je voelt je pas thuis op deze wereld, wanneer je direct je bestaan  kunt ervaren. Tijdens die ervaring kun je het huidige moment ontdekken. Met Ademwerk ontdek je wat bestaanszekerheid betekent. Bestaanszekerheid is geen vast gegeven, het is niet statisch. Het is de natuurlijke balans die heen en weer schommelt tussen twee polen. Je ademhaling vormt de minpool, terwijl je bewuste denken als pluspool fungeert. Als deze verhouding optimaal is, geeft dit een realiteitsgevoel. Je ervaart dan een bewust contact, met de ‘aanwezigheid van het huidige moment’ Wanneer je dit contact over je hele lichaam voelt, geeft dit een gevoel van een stevige steun of basis, waar je steeds op terug kunt vallen. Je adem wordt jouw thuis, als je er met je aanwezigheid doordringt. Je bewust toevertrouwen aan je adem,  kan een intens gevoel geven van een thuiskomen in het huidige moment, dat je er mag zijn zoals je bent. Het is bovendien een ervaren, van dat het goed is zoals het, is op de plek waar je bent, en met het lichaam dat je gegeven is      

Ademwerk en levensenergie

Ademen doet leven. Je hoeft de adem niet zelf te activeren. Want de adem stroomt uit eigen beweging in je en schenkt je  zo leven. Jij ademt niet, de adem doet het zelf. Jij hoeft alleen de adem toe te laten. Het is niet nodig daar zelf ook maar iets aan toe te voegen. Wanneer de adem zonder beperkingen naar binnenstroomt, geeft zij levensenergie en ruimte. Bij het naar buitenstromen, brengt ze ontspanning en vervulling, tot de volgende inademing weer nieuwe levenskracht en vreugde brengt. Dit is echter voor vrijwel niemand vanzelfsprekend. Je bent zo geconditioneerd, dat je denkt je altijd te moeten inspannen om een gesteld doel te kunnen bereiken. Maar je hoeft je alleen maar open te stellen voor de ademhaling, zodat de lucht ongehinderd naar binnen en naar buiten kan stromen. Dit klinkt eenvoudig maar is het niet. Want het gaat daarbij om twee fundamentele eigenschappen namelijk, overgave en vertrouwen. Dat geldt overigens niet alleen voor het ademen maar voor alles wat je doet en laat. Wanneer je de neiging om anders te zijn, of het anders te willen laat vallen, en je met hart en ziel kunt overgeven aan het huidige moment, leef je vrij van angst en stress

Ademwerk en het huidige moment

Zodra je een bewuste verbinding maakt met je ademhaling, maak je onmiddellijk contact met  het huidige moment. Maar als je bewust ademt, zul je tevens merken hoe groot het krachtveld van je denkgeest is. Het ene moment ben je alert en bewust bij je ademhaling aanwezig, en het volgende moment raak je weer onbewust. De aan de tijd gerelateerde denkgeest heeft je dan weer volledig opgeslokt. Als je merkt bij het opnieuw bewust worden dat je vlak daarvoor nog onbewust was, begin er dan niet tegen te ‘vechten’, maar accepteer het. Want alles wat tijdens het ademen gebeurt is goed. Alle ongemakken die tijdens het ademen worden ervaren, zijn tekenen dat er emotionele energie naar de oppervlakte komt, die geintegreerd wil worden. Ongemak wat tijdens een ademsessie wordt ervaren, heeft dikwijls te maken met het verleden dat aan je voorbij trekt. Geef je eraan over, en heb vertrouwen in het proces dit helpt je om aanwezig te blijven, bij datgene wat er zich op dat moment aandient. Wanneer je dit niet accepteert ontstaat er weerstand. Dan ben je weer afgedwaald van het huidige moment,   en opnieuw verzeild geraakt in de geconditioneerde aan  tijd gebonden denkgeest. Dan loop je de authentieke emotionele ervaringen mis, en draai je steeds in kringetjes rond zonder dat je verder komt.

Ademwerk en ‘niet doen’

Een  van de belangrijkste houdingen bij Ademwerk, is een houding van ‘niet doen’. Want je moet de adem laten gaan en het ‘niet doen’.   Als  je de adem ‘laat gaan’ en je het zelf ‘niet doet’ ,  kun je makkelijker diep  ademen. Wanneer je je lichaam laat ademen ontstaan er spontaan diepere gevoelens,  ook kan je lichaam spontaan gaan bewegen. ‘Doen’ kan het voelen remmen of blokkeren. Voorbeeld: als je snel naar het station loopt om de trein te halen  ervaar je geen enkel gevoel,  behalve dat je bang bent de trein niet te halen. Hierdoor worden al je bewegingen beheerst door het doel, en heb je jezelf getransformeerd tot een machine, totdat het doel bereikt is. Maar je bent geen machine, want die hebben geen gevoelens. Als het ademen vloeiend verloopt, kost het geen enkele  inspanning. Als het ademen inspanning kost, betekent het dat  je ‘het doet’. Je spant je in als het doel of het resultaat  belangrijker is dan het proces. Verloopt het ademen vloeiend  dan geeft dat een aangenaam gevoel,  als het ademen inspanning kost gaat het moeizaam,  omdat het met de wil gebeurt.  Als je je best gaat doen ‘leef je in de tijd’ en dat heeft een remmend effect op op je gevoel, omdat het bewuste controle inhoud. Het is zaak het ademen meer te laten gebeuren dan het ‘te doen’. Je volledig overgeven aan een spontane ademhaling brengt je terug ‘in het huidige moment’, dat is waar het omgaat.

Ademwerk en onverwerkte obstakels

Ademwerk staat centraal, in het proces van ontwikkeling van  ‘aanwezigheid in het huidige moment’. Wanneer je bewust verbonden ademt, nestel je je als ware in de aanwezigheid van het huidige moment. Het voorkomt dat je afdrijft ofwel naar het verleden, ofwel naar de toekomst. Met name het verbinden van de adem, zorgt er voor dat je niet meegetrokken wordt in een droomachtige toestand van onbewustheid. In het huidige moment verschijnt die onbewustheid als slaap. Het virus van het aan tijd gebonden denken, geeft ook voortdurend allerlei fysieke, mentale en emotionele redenen om te stoppen of te pauzeren, tijdens ademsessies. De onderliggende oorzaak hiervan zijn veelal onverwerkte psychologische obstakels uit het verleden die zich in het huidige moment aandienen. Het is onmogelijk om deze obstakels met je denkgeest op te lossen, want je denkgeest kan alleen maar denken. Ademwerk is het juiste gereedschap, om de gevangen zittende emotionele energie van die obstakels te bevrijden. Wanneer  de vroegere emotionele pijn, gezien kan worden in het perspectief van het huidige moment, kan de toenmalige beladen pijn als draaglijk worden ervaren. Dan  hoef je je er niet meer tegen te verweren, dan is de pijn geintegreerd.

Ademwerk en aanwezigheid

We hebben allen één ding gemeen, we delen dezelfde lucht met elkaar. Of we nu in de trein zitten, op kantoor of thuis op de bank, altijd ademen we met elkaar dezelfde lucht in. Vaak zeggen we : ‘ik haal adem’. Maar er is wel een ‘ik’ die ademhaalt? Want wanneer je opzoek gaat naar degene die ademt, zal je niemand vinden. Wat mij betreft is ademhalen gewoon iets wat vanzelf gebeurt. Sterker nog, het is zelfs onmogelijk om niet te ademen. Alles wat leeft wordt geademd. De adem is niet in ons, maar wij zijn in een ‘grote ademhaling’. Via deze ademhaling zijn we voortdurend verbonden met alles en iedereen. Ademen heeft dus iets met ‘aanwezigheid’ en met ‘verbinden’ te maken. Velen onder ons trachten op zichzelf te bestaan. Maar wie op zichzelf wil bestaan, separeert zich van de ‘grote ademhaling’ en leidt een afgescheiden bestaan. Ademen zorgt er dus voor dat we ons niet helemaal afscheiden. Zodat we niet geheel ontoegankelijk worden en verstrikt raken in ons ‘ ik ‘. Want hoe graag we ons telkens weer met een ‘ik’ vereenzelvigen, de adem dwingt ons de verbinding met het ‘grotere geheel’ in stand te houden. En dat is maar goed ook, want zou je dat puur aan je ‘ik’ overlaten, dan zal daar weinig van terecht komen.

Ademwerk en vrij zijn

Laat me zien hoe je ademt en ik zal zeggen hoe vrij je bent’. Er bestaat een nauwe samenhang tussen vrijheid en ademen. Ademwerk heeft alles te maken met vrij zijn. Met de eerste ademhaling begint ons leven en doen we de eerste stap in de buitenwereld. Door ons los te maken uit de symbiotische eenheid met de moeder nemen we de eerste stap naar vrijheid. Maar als je autoritaire ouders hebt die je slaafs moet gehoorzamen, is die vrijheid slechts van korte duur. Dan ontstaan er momenten dat je ‘geen lucht meer krijgt’, dat je niet meer vrijuit kunt ademen. Wanneer je ‘geen lucht krijgt’ ontstaat er angst voor vrijheid. De vrijheid werkt dan adembenemend, dat wil zeggen dat het angst oproept. Een samenhang tussen vrij zijn en ademen wordt ook kenbaar als je uit een of andere benauwde situatie weer in de ruime buitenwereld komt. Het eerste wat je dan doet is diep ademhalen. Eindelijk kun je weer vrij ademen. En door die vrije ademhaling wordt je als het ware geleid voorbij de angst die je in de loop van je leven hebt ontwikkelt. Door je volledige over te geven aan de adem, zonder te proberen iets te bereiken kom je uiteindelijk tot de slotsom dat je altijd al vrij was.

Ademwerk en overgave

Wanneer je aanwezig bent in het huidige moment is het niet nodig meer om zelf actief te ademen  Want let maar op,  de adem stroomt uit eigen beweging in jou Jij ademt niet, de adem doet het zelf. Je hoeft de adem alleen maar toe te laten. Je hoeft daar  zelf niets aan toe te voegen  Je hoeft niets anders te doen dan toe te staan,  dat de adem moeiteloos zijn gang kan gaan,  zonder te verkrampen of jezelf in te spannen.  Als de adem zonder beperkingen naar binnen kan stromen geeft zij levensenergie en ruimte. Als zij naar buiten stroomt brengt ze ontspanning en vervulling, tot de volgende inademing  weer nieuwe levenskracht en vreugde brengt.  Misschien heb je het idee dat je  altijd je best moet doen om een bepaald doel te bereiken.  Maar je hoeft je alleen maar open te stellen voor de ademhaling, zodat de  lucht ongehinderd naar binnen en naar buiten kan stromen.  Je hoeft niets anders te doen dan je  aan de adem over te geven. Dat geldt overigens niet alleen voor het ademen, maar voor alles wat je doet en laat.  Als je de neiging om anders te zijn zoals je nu bent of het anders te willen zoals het op dit moment is,  kunt laten vallen en je kunt overgeven aan de totaliteit van  het leven valt alles op zijn plek.

De Adem : waarin je woordenloos jezelf kunt verliezen, maar ook jezelf weer kunt hervinden

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact