Tengeleide & Handleiding

 

Wij hebben allemaal de behoefte om meer van onze mogelijkheden te verwezenlijken en ons vrij te voelen. Maar in ons doen en laten zijn we niet altijd vrij. Soms lijken we geen keus te hebben in wat we willen. Vaak willen we niet wat we doen en doen we niet wat we willen. Het komt herhaaldelijk voor dat we het ene denken terwijl we het andere doen. Veel dingen waarvan we denken dat we er zelf over beslissen met onze vrije wil, gaan in werkelijkheid geheel onwillekeurig. We zijn meesters in, om onszelf uit te leggen dat wat we doen onze vrije wil is, terwijl we in werkelijkheid reageren op impulsen van onbewuste niet verwerkte gevoelens. We noemen dit een 'onwillekeurige aansturing'; onze wil heeft hier geen enkele invloed op. Een groot deel van ons gedrag en activiteiten worden aangestuurd door onbewuste emotionele processen. Het merendeel van ons doen en laten vindt onbewust plaats. We hebben onze vrijheid van handelen verloren. Hierdoor wordt ons leven vaak bepaald door angst. Angst om echt onszelf te zijn, met al onze zwakheden en krachten.

Ons trof meer dan een gewoon verlies, we raakten de weg kwijt

T.s Eliot

Aan de linkerkant van de hoofdpagina van deze site , vind je een aantal pagina's die invloeden uit het verleden beschrijven die mogelijk de aanleiding kunnen zijn van dat je niet bent die je oorspronkelijk bent. Tevens vind je er alle pagina's en subpagina's (in uitschuifmenu) die gaan over de achtergronden van bevrijdend ademwerk, werking, kosten, methoden, enzovoort. Van alle methoden die ik gebruik, heb ik gemeend aparte sub-sites te maken, dit om per methode uitgebreide voorlichting te verstrekken. Deze methoden bevinden zich aan de boven-en onderkant van de hoofdpagina. Te samen vormen zij een theoretische leidraad voor hen die op zoek zijn naar heling, rust , eenheid en geluk.

 

 

 

 

 

Willem J Overvliet - St.Bonifatiusstraat 22 - 2264 AM Leidschendam - Tel.070-3200035